• Prihlásenie

 • Najnovšie

  Novinky

   • Prázdniny začínajú ....
   • 30. 6. 2021
   • Letné prázdniny si budú môcť žiaci oficiálne užívať od štvrtka 1. júla.

    Potrvajú do 30. augusta 2021, avšak vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. septembra 2021.

    Úradné hodiny pre Vás všetkých:

    Utorok : 10,00 - 12.00

    Štvrtok: 10.00 - 12.00

    Prajeme Vám krásne leto a plno zážitkov.

   • Prázdniny začínajú ....: Čítať viac
   • Druhé kolo prijímacích skúšok sa u nás nekoná
   • 1. 6. 2021
   • Ukončili sme prijímacie konanie na školský rok 2021-2022. Všetky odbory máme naplnené podľa určeného plánu výkonov, takže druhé kolo prijímacích skúšok sa u nás nekoná.

    V prípade akejkoľvek zmeny, či otázky nás kontaktujte : soscintorinska4nr@gmail.com

   • Druhé kolo prijímacích skúšok sa u nás nekoná: Čítať viac
   • Posledný krát
   • 31. 5. 2021
   • Posledný krát ste počuli zvoniť školský zvonček, posledný krát ste sedeli v školských laviciach a posledný krát sme tu boli všetci spolu.... Teraz Vás čaká život. Končí sa jedna cesta, ale začína sa druhá, po ktorej už pôjdete sami. Prajeme Vám, nech sa Vám splnia všetky sny a túžby. A občas si na nás spomeňte.

   • Posledný krát: Čítať viac
   • PREUKAZY A ZNÁMKY ISIC/ITIC 2021/2022
   • 18. 5. 2021
   • Aby sme znížili nesprávne a neúplné platby na minimum, tak od 15.5.2021 začala fungovať nová platobná brána pre bezhotovostnú úhradu za preukazy a známky ISIC / ITIC.

    Žiaci/rodičia a učitelia môžete uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC a ITIC na :

    https://isic.sk/platbaskoly/

    Vždy si vyberiete svoju školu zo zoznamu a vyplníte potrebné údaje.

   • PREUKAZY A ZNÁMKY ISIC/ITIC 2021/2022: Čítať viac
   • ISIC/EURO26
   • 14. 5. 2021
   • Novinky pre školský rok 2021/2022

    Aj na našej škole je možné získať medzinárodný preukaz ISIC /EURO26 , ktorý sa dá využiť:

    Pre využívanie zliav ISIC a EURO<26 v obchodoch, kinách, Orange, kúpaliskách, e-shopoch, na cestovanie, poistenie, na zľavy ISIC a EURO<26 v zahraničí je preukaz platný hneď od obdržania, až do doby vyznačenej na preukaze, napr. 09/2021. V ďalšom roku už od júna sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky na ďalší školský rok. Viac na: www.isic.sk

   • ISIC/EURO26 : Čítať viac
   • Slávnostné ukončenie žiakov z končiacich ročníkov - 28.5.2021
   • 26. 5. 2021
   • Mesiac máj nepatrí iba láske, ale je výnimočným mesiacom pre štvrtákov a tretiakov - žiakov končiacich ročníkov. Vyvrcholením tohto náročného týždňa bude slávnostné odovzdávanie vysvedčení žiakom, ktorí úspešne ukončili štúdium.

    Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení: - 28.5.2021 - piatok

    10. 45 hod- - 4.vyuč. hod. - IV.A - uč. 15 - tr. uč. Ing. Jozefína Bánovská

   • Slávnostné ukončenie žiakov z končiacich ročníkov - 28.5.2021: Čítať viac
   • Naši maturanti končia...
   • 14. 5. 2021
   • Milí maturanti, prajeme Vám nech sa naplnia Vaše sny, nech Vás vždy obklopujú praví priatelia a nech sme na Vás hrdí nielen my, ale i Vaši priatelia a rodina.

   • Naši maturanti končia...: Čítať viac
   • PREZENČNÁ FORMA VYUČOVANIA pre dané triedy
   • 9. 4. 2021
   • IV.A, IV.B, III.E, III.C, III.D, II.F, II.BkaV, II.C, II.D, II.E - od 12.4.2021

    Od 12.4.2021 bude opäť prezenčná forma vyučovania daných tried: IV.A, IV.B, III.E, III.C, III.D, II.F, II.BkaV, II.C, II.D, II.E podľa náhradného rozvrhu, ktorý Vám bol poslaný cez EDUPAGE.

    Podľa manuálu Návrat do škôl 2021 je potrebné, aby sa pri vstupe do školy preukázali pedagogickí zamestnanci NEGATÍVNYM TESTOM - platným 7 dní - a tiež žiaci:

   • PREZENČNÁ FORMA VYUČOVANIA pre dané triedy: Čítať viac
   • PREZENČNÉ VYUČOVANIE pokračuje...
   • 26. 3. 2021
   • POKRAČUJEME V PREZENČNOM VYUČOVANÍ TRIED: IV.A,IV:B, III.E,III.C,III.D II.F, I.E, II.B KaV a II.C, II.D

    Od 29.3.2021 - 31.3.2021 bude opäť prezenčná forma vyučovania daných tried podľa náhradného rozvrhu, ktorý Vám bol poslaný cez EDUPAGE.

    Podľa manuálu Návrat do škôl 2021 je potrebné, aby sa pri vstupe do školy preukázali pedagogickí zamestnanci NEGATÍVNYM TESTOM a tiež žiaci:

   • PREZENČNÉ VYUČOVANIE pokračuje...: Čítať viac
   • Návrat do škôl končiacich ročníkov
   • 19. 3. 2021
   • Dňa 22.3.2021 nastupujú do školy posledné ročníky - triedy: II.F, IV.A,IV.B, III.E,III.C,III.D podľa náhradného rozvrhu, ktorý Vám bol poslaný cez EDUPAGE.

    Čiže Posledný ročník – prezenčne, ostatné ročníky – dištančne.

    Podľa manuálu Návrat do škôl 2021 je potrebné, aby sa pri vstupe do školy preukázali pedagogickí zamestnanci NEGATÍVNYM TESTOM a tiež žiaci:

   • Návrat do škôl končiacich ročníkov: Čítať viac
   • Dištančné vzdelávanie pokračuje....
   • 5. 3. 2021
   • Na základe odporúčania riaditeľov regionálnych úradov verejného zdravotníctva príslušných okresov v Nitrianskom samosprávnom kraji sa bude vzdelávanie končiacich ročníkov stredných škôl a všetkých žiakov stredných zdravotníckych škôl od 08. marca 2021 uskutočňovať nasledovne:

    V stredných školách v okresoch Komárno, Levice, Topoľčany sa môže uskutočňovať vyučovanie prezenčnou formou v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 05.02.2021 číslo: 2021/10079:1-A1810.

   • Dištančné vzdelávanie pokračuje....: Čítať viac
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra
   • soscintorinska4nr@gmail.com
   • opechova@gmail.com
   • sekretariát : 037/6528379 Ing. Dana Kročková,PhD. - riaditeľka školy: +421 902 545 828 Ing. Denisa Petráková - zástupkyňa riaditeľky : +421 902 257 212 Mgr. Oľga Pechová - zástupkyňa riaditeľky: +421 908 143 266
   • Adresa školy: Cintorínska 4. 950 50 Nitra
   • 00596868
   • 2021269525
   • Cabajská 30, Nitra 94901 č.t.: 037 7720575
   • Baničova 14, Nitra 94911 čt: 037 7730542
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje